Mga Acronym ng 4P

4P

Ang 4P ay ang acronym para sa Produkto, Presyo, Lugar, Promosyon.

Ang 4P na modelo ng marketing ay sumasaklaw sa produkto o serbisyong ibinebenta mo, kung magkano ang sinisingil mo at ang halaga nito, kung saan mo ito kailangan i-promote, at kung paano mo ito ipo-promote.