Mga Acronym ng ABC

Abakada

Ang ABC ay ang acronym para sa Palaging Magsara.

Ito ang una sa mga sales acronym na dapat mong matutunan bilang isang batang sales rep! Ito ay halos ang paraan ng paggana nito. Upang maging isang epektibong salesperson ay nangangahulugang kakailanganin mong mag-ABC.