Mga ARR Acronym

ARR

Ang ARR ay ang acronym para sa Taunang Kita sa Ulit.

Ginagamit sa karamihan ng mga negosyo na gumagawa ng taunang taunang mga kontrata. ARR = 12 X MRR