Mga Acronym ng AutoML

AutoML

Ang AutoML ay ang acronym para sa Automated Machine Learning.

Isang scalable na deployment ng Machine Learning sa loob ng Salesforce na tumanggap sa lahat ng customer at sa lahat ng kaso ng paggamit nang hindi nangangailangan ng data scientist na mag-deploy.