Mga Acronym ng BIMI

BIMI

BIMI ay ang acronym para sa Mga Tagapahiwatig ng Brand para sa Pagkilala sa Mensahe.

Isang pagtutukoy na nagbibigay-daan para sa pagpapakita ng mga logo ng brand sa tabi ng mga napatotohanang email upang maiwasan ang isang brand na ginagaya sa pamamagitan ng email.