Mga Acronym ng CPG

CPG

CPG ay ang acronym para sa Naka-package na Produkto ng Consumer.

Mga produkto na ibinebenta nang mabilis at sa medyo mababang halaga. Kabilang sa mga halimbawa ang mga hindi matibay na gamit sa bahay gaya ng mga nakabalot na pagkain, inumin, toiletry, candies, cosmetics, over-the-counter na gamot, dry goods, at iba pang consumable.