Mga Acronym ng CSS

CSS

CSS ay ang acronym para sa Cascading Style Sheet.

Isang pamamaraan upang mag-imbak at maglapat ng presentasyon ng isang dokumentong nakasulat sa isang markup language gaya ng HTML gamit ang isang browser. Ang CSS ay isang pundasyong teknolohiya ng World Wide Web, kasama ng HTML at JavaScript