ENS Acronyms

ENS

Ang ENS ay ang acronym para sa Serbisyong Abiso sa Kaganapan.

Isang interface sa loob ng Salesforce Marketing Cloud kung saan makakatanggap ka ng mga notification para sa sarili mong system kapag naganap ang ilang partikular na kaganapan sa Marketing Cloud. Maaari kang maabisuhan kapag humiling ang mga customer ng pag-reset ng password, kumuha ng mga kumpirmasyon ng order, mag-log in gamit ang multi-factor authentication (MFA), at iba pang mga kaganapan.