ISBN Acronyms

ISBN

ISBN ang acronym para sa International Standard Book Number.

Ang ISBN ay isang International Standard Book Number. Ang mga ISBN ay 10 digit ang haba hanggang sa katapusan ng Disyembre 2006, ngunit mula noong Enero 1, 2007 palagi na silang binubuo ng 13 digit. Ang mga ISBN ay kinakalkula gamit ang isang partikular na mathematical formula at may kasamang check digit upang patunayan ang numero.

Source: ISBN International