OOH Mga Acronym

OOH

Ang OOH ay ang acronym para sa Wala sa bahay.

Out-of-home advertising, tinatawag ding digital out-of-home (DOOH) advertising, outdoor advertising, outdoor media, at out-of-home media, ay naranasan ang advertising sa mga device na wala sa bahay. Kasama sa advertising sa OOH ang mga billboard, display ad, at poster na nakikita kapag ang isang tao ay nasa labas ng kanilang tahanan at gumagawa ng mga aktibidad na karaniwang nauugnay sa advertisement. Kasama rin dito ang isang bagong market, Audio Out-Of-Home (AOOH).