Mga Acronym ng SMS

SMS

SMS ay ang acronym para sa Serbisyo ng Maikling Mensahe.

Ang orihinal na pamantayan para sa pagpapadala ng mga text-based na mensahe sa pamamagitan ng mga mobile device. Ang isang text message ay limitado sa 160 character kasama ang mga espasyo. Ang SMS ay idinisenyo upang magkasya sa iba pang mga protocol ng pagbibigay ng senyas, kaya naman ang haba ng mensahe ng SMS ay limitado sa 160 7-bit na character, ibig sabihin, 1120 bits, o 140 byte. Kung magpapadala ang isang user ng higit sa 160 character, maaari itong ipadala sa hanggang 6 na bahagi ng kabuuang bilang na 918 character sa naka-link na mensahe.