Kung Paano Ang Pagkuha ng isang Maalalang Paglalapit sa AI ay Nag-cut Down sa Mga Biased na Sets ng Data

Ang mga solusyong pinapagana ng AI ay nangangailangan ng mga set ng data upang maging epektibo. At ang paglikha ng mga set ng data na iyon ay puno ng isang implicit na problema sa bias sa isang sistematikong antas. Ang lahat ng mga tao ay nagdurusa sa mga biases (parehong may malay at walang malay). Ang mga bias ay maaaring magkaroon ng anumang bilang ng mga anyo: heograpiko, linguistic, socio-economic, sexist, at racist. At ang sistematikong mga bias na iyon ay inihurnong sa data, na maaaring magresulta sa mga produktong AI na nagpapatuloy at nagpapalaki ng bias. Ang mga organisasyon ay nangangailangan ng maingat na diskarte upang mabawasan