Ang Nangungunang 5 Mga Trend sa Digital Asset Management (DAM) na Nangyayari Noong 2021

Paglipat sa 2021, mayroong ilang mga pagsulong na nangyayari sa industriya ng Digital Asset Management (DAM). Noong 2020 nasaksihan natin ang malalaking pagbabago sa mga gawi sa trabaho at pag-uugali ng mamimili dahil sa covid-19. Ayon kay Deloitte, ang bilang ng mga nagtatrabaho sa bahay ay dumoble sa Switzerland sa panahon ng pandemik. Mayroon ding dahilan upang maniwala na ang krisis ay magdudulot ng isang permanenteng pagtaas sa malayong trabaho sa isang pandaigdigang saklaw. Nag-uulat din si McKinsey ng mga konsyumer na nagtutulak patungo sa isang