Mga Resulta sa Pagsusuri: Paano Tumutugon ang Mga Marketer sa Pandemya at Lockdown?

Habang kumakalma ang lockdown at maraming empleyado ang bumalik sa tanggapan, interesado kaming siyasatin ang mga hamon na naharap ng maliliit na negosyo dahil sa pandemikong Covid-19, kung ano ang ginagawa nila sa lockdown upang mapaunlad ang kanilang negosyo, anumang pag-aaral na nagawa nila , ang teknolohiyang ginamit nila sa oras na ito, at kung ano ang kanilang mga plano at pananaw para sa hinaharap. Sinuri ng koponan sa Tech.co ang 100 maliliit na negosyo tungkol sa kung paano nila napangasiwaan ang lockdown. 80% ng