Gurpreet Purewal

Ang Gurpreet Purewal ay Associate Vice President ng Business Development sa iResearch, ang nangungunang mga espesyalista sa pamumuno sa pag-iisip.