Ang COVID-19 Outbreak: Epekto sa Advertising at Marketing

Napakahalagang gumana sa isang ahensya na nasa tuktok ng mahahalagang pag-update sa marketing sa lahat ng oras. Dahil ang bawat negosyo ay pinipilit na gumawa ng mga pagbabago dahil sa kasalukuyang mga pangyayari sa daigdig at kalusugan at kaligtasan ng COVID-19, nangangahulugan ito ng pagbibigay ng sapat na teknolohiya para sa isang malayong trabahador, paglipat sa mga serbisyong hindi nakikipag-ugnay kung posible, at paghihigpit ng mga gastos sa negosyo. Kung saan gugastos ang dolyar sa marketing ay mahalaga sa mga oras na ito. Kailangan din ng mga negosyo