VIDEO: Grumpy Cat, the Fat Jew at ang USCTO Link Awcious & Pakikipag-ugnayan

Ano ang pagkakatulad ng Grumpy Cat at ng Fat Fat sa hinirang ng Pangulo na si Megan Smith? At ano ang sinasabi sa atin tungkol sa marketing? Bilang isang tao na sumusukat sa pangkalahatang pag-uusap sa SXSW sa loob ng tatlong taong tumatakbo, nagpasya akong gumawa ng isang maliit na eksperimento sa taong ito sa pamamagitan ng paghahambing ng data science (ie pakikinig sa lipunan) sa isang sample ng data (hal. Paglalakad sa ika-6 na kalye kasama ang isang crew ng camera at nagtatanong mga kalokohang tanong ng mga tao). Narito kung ano