Bakit Mas Mahalaga ang Pakikipag-usap sa Koponan Kaysa sa iyong Martech Stack

Ang hindi tipiko na pananaw ni Simo Ahava sa kalidad ng data at mga istruktura ng komunikasyon ay nagpasariwa sa buong silid pahingahan sa Go Analytics! pagpupulong. Ang OWOX, ang pinuno ng MarTech sa rehiyon ng CIS, ay tinanggap ang libu-libong mga dalubhasa sa pagtitipong ito upang ibahagi ang kanilang kaalaman at ideya. Nais ng OWOX BI Team na pag-isipan mo ang konseptong iminungkahi ni Simo Ahava, na tiyak na may potensyal na mapalago ang iyong negosyo. Ang Kalidad ng Data at Kalidad ng Organisasyon Ang