Ang Return on Investment (ROI) ng Mga Platform ng Automation ng Marketing

Sa susunod na taon, ang Automation ng Marketing ay 30 na! Yep, tama ang nabasa mo. At habang parang ito ngayon sa lahat ng dako ng teknolohiya ay sapat na bata pa upang magkaroon pa ng mga pimples, ang totoo ay ang marketing automation platform (MAP) ay kasal na, may isang tuta, at malamang na magsimula ng isang pamilya sa lalong madaling panahon. Sa pinakabagong ulat sa pananaliksik ng Demand Spring, ginalugad namin ang estado ng teknolohiya ng automation ng marketing ngayon. Natuklasan namin na halos kalahati ng mga samahan ay nahihirapan pa rin