Mga Pinakabagong Tampok ng Facebook Tulungan ang Mga SMB na Makaligtas sa COVID-19

Ang mga maliliit at katamtamang sukat na mga negosyo (SMBs) ay nahaharap sa walang uliran na mga hamon, na may 43% ng mga negosyo na pansamantalang nakasara dahil sa COVID-19. Sa ilaw ng patuloy na pagkagambala, paghihigpit ng mga badyet, at maingat na muling pagbubukas, ang mga kumpanya na nagsisilbi sa komunidad ng SMB ay lumalakas upang mag-alok ng suporta. Nagbibigay ang Facebook ng Kritikal na Mga Mapagkukunan Para sa Maliliit na Negosyo Sa panahon ng Pandemik Ang Facebook kamakailan ay naglunsad ng isang bagong libreng bayad na produktong online na mga kaganapan para sa mga SMB sa platform nito - ang pinakabagong pagkukusa mula sa kumpanya, tumutulong sa mga negosyong may limitadong badyet na ma-maximize ang kanilang mga pagsisikap sa marketing