Sean Sullivan

Si Sean Sullivan ay host sa Nagtagpo ng Kape. Kapag hindi siya nag-podcast, mahahanap mo si Sean sa mga kaganapan sa networking, mga kaganapan sa kultura, at mga coffee shop na sumipi ng napakaraming pelikula.