Mga Trend sa Marketing: Ang Pag-usbong ng Ambassador at Era ng Tagalikha

Panimula nang binago ng 2020 ang papel na ginagampanan ng social media sa buhay ng mga mamimili. Ito ay naging isang linya ng buhay sa mga kaibigan, pamilya at kasamahan, isang forum para sa aktibismo sa politika at isang hub para sa kusang at pinaplanong mga virtual na kaganapan at pagsasama-sama. Ang mga pagbabagong iyon ay nagsimula sa batayan para sa mga kalakaran na muling ibabago ang mundo ng pagmemerkado sa social media noong 2021 at higit pa, kung saan ang paggamit ng lakas ng mga ambasador ng tatak ay makakaapekto sa isang bagong panahon ng digital marketing. Basahin ang para sa mga pananaw sa