Paano Panatilihing Na-update ang Petsa ng Iyong Copyright sa Programatically Sa Iyong Website o Online Store

Paano I-program ang Iyong Simbolo ng Copyright

Nagsumikap kami sa pagbuo ng isang Shopify integration para sa isang kliyente na medyo matatag at kumplikado… higit pa ang mangyayari kapag na-publish namin ito. Sa lahat ng pag-unlad na ginagawa namin, napahiya ako noong sinusubok ko ang kanilang site upang makitang luma na ang abiso sa copyright sa footer... lumalabas noong nakaraang taon sa halip na ngayong taon. Ito ay isang simpleng pangangasiwa dahil nag-code kami ng field ng pag-input ng text na ipapakita at na-hard-code lang ang taon doon para mai-live ang mga ito.

Template ng Shopify: I-publish ang Simbolo ng Copyright at Kasalukuyang Taon na May Liquid

Ngayon, na-update ko ang template ng Shopify na tema upang awtomatikong panatilihing napapanahon ang taon ng copyright at idagdag ang naaangkop na teksto mula sa field ng teksto. Ang solusyon ay itong maliit na snippet ng liquid script:

©{{ "now" | date: "%Y" }} DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Narito ang pagkasira:

  • Ang ampersand at kopyahin; ay tinatawag na HTML entity at ang naaangkop na paraan upang ipakita ang simbolo ng copyright © para sa lahat ng mga browser upang maipakita ito nang tama.
  • Gumagamit ang liquid snippet ng “ngayon” para makuha ang kasalukuyang petsa ng server at ang petsa ng elemento: “%Y” ang format ng petsa bilang 4 na digit na taon.

Tema ng WordPress: I-publish ang Simbolo ng Copyright at Kasalukuyang Taon Gamit ang PHP

Kung gumagamit ka ng WordPress, ang solusyon ay isang PHP snippet lang:

&copy;<?php echo date("Y"); ?> DK New Media, LLC. All Rights Reserved

  • Ang ampersand at kopyahin; ay tinatawag na HTML entity at ang naaangkop na paraan upang ipakita ang simbolo ng copyright © para sa lahat ng mga browser upang maipakita ito nang tama.
  • Gumagamit ang snippet ng PHP ng “petsa” para makuha ang kasalukuyang petsa ng server at ang petsa ng elemento: Pino-format ng “Y” ang petsa bilang 4 na digit na taon.
  • Idinagdag lang namin ang aming negosyo at All Rights Reserved kaysa sa pagprograma ng setting sa aming tema... siyempre, magagawa mo rin iyon.

Programmatically Publish Copyright Symbol at Kasalukuyang Taon sa ASP

<% response.write ("&copy;" & Year(Now)) %> DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Programmatically Publish Copyright Symbol at Kasalukuyang Taon sa .NET

<%="&copy;" & DateTime.Now.Year %> DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Programmatically Publish Copyright Symbol at Kasalukuyang Taon sa Ruby

&copy;<%= Time.now.year %> DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Programmatically Publish Copyright Symbol at Kasalukuyang Taon sa JavaScript

&copy; <script>document.write(new Date().getFullYear());</script> DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Programmatically Publish Copyright Symbol at Kasalukuyang Taon sa Django

&copy; {% now "Y" %} DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Programmatically Publish Copyright Symbol at Kasalukuyang Taon sa Python

from datetime import date
todays_date = date.today()
print("&copy;", todays_date.year)
print(" DK New Media, LLC. All Rights Reserved")

Programmatically Publish Copyright Symbol at Kasalukuyang Taon sa AMPscript

Kung gumagamit ka ng Marketing Cloud, maaari mong gamitin ang paraang ito sa iyong mga template ng email.

&copy; %%xtyear%% DK New Media, LLC. All Rights Reserved

Anuman ang iyong app, content management system, e-commerce, o email platform, hinihikayat kitang palaging i-update ang iyong taon ng copyright sa pamamagitan ng program. At siyempre, kung kailangan mo ng tulong tungkol dito – huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aking kompanya Highbridge. Hindi kami gumagawa ng isang maliit na proyekto ngunit maaari itong ipatupad bilang bahagi ng isang mas malaking proyekto na maaaring mayroon ka.