Pagkukuwento kumpara sa Corporate Speak

Maraming taon pabalik ako ay sertipikado sa isang proseso ng pagkuha ng trabaho na tinatawag na Targeted Selection. Ang isa sa mga susi sa proseso ng pakikipanayam kasama ang isang bagong kandidato ay ang pagtatanong ng mga bukas na tanong na hinihiling sa kandidato na magkwento. Ang dahilan ay dahil mas madali upang maihayag ng mga tao ang kanilang matapat na sagot nang tanungin mo silang ilarawan ang buong kuwento sa halip na tanungin sila ng oo o hindi. Narito ang isang halimbawa: