Ang Pagba-blog ay hindi Sapat, "Pindutin ang laman"!

Ito ay isang parirala na nagsasawa na ako - mabilis - sa panahon ng kandidatura ng pagkapangulo. Hindi ako sigurado kung sino ang nagsulat ng orihinal na term ngunit nakita ko itong malawak na ginagamit sa panahong ito. Kamakailan lamang, ginamit ng gobernador ng West Virginia ang term upang pag-usapan kung bakit nawala si Barack Obama sa West Virginia sa isang pagguho ng lupa kay Hillary Clinton. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang pananaw ng oposisyon na ang West Virginia ay mayroon pa ring mga isyu sa karera at nawala ito kay Obama dahil lamang